การเผยแพร่ศิลปมวยไทย

การเผยแพร่ศิลปมวยไทย: แสดงงานกองทัพไทย

แสดงงานสถาปนาสถาบัน

แสดงงานการแสดงฉลองรอยพระพุทธบาทจำลอง

แสดงงานไหว้ครูมวยไทย-กระบี่กระบอง

 

Share: