พิธีไหว้ครู – ไหว้ครูมวยไทยกระบี่กระบอง ปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู – ไหว้ครูมวยไทยกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
ณ โรงยิมมุสิกะวงษ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตมหาสารคาม

Share: