บริการวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร กองพลพรหม รองคณบดีฯ คณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ให้บริการวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 67 คน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

 

 

Share: