โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สิวะกรณ์ กฤษณสุวรรณ และ Miss Hossana Praise Santos Callangian อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อการบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนวิชาพลศึกษาในครั้งนี้

Share: