โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานตอนล่าง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานตอนล่าง โดยมีนายกอบกิจ  ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Share: