โครงการสัมมนาก่อนปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที่  6  พฤษภาคม  2565 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนปฏิบัติการสอน  1  ประจำปีการศึกษา  2565  ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  ชั้นปีที่  5 โดยมีนายกอบกิจ  ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ และมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง นักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

Share: