โครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ในวันที่จันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาพื้น 5 ชนิดกีฬา และการแสดงประจำจังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ,มุกดาหาร,กาฬสินธุิ์ ,ร้อยเอ็ด,นครพนม และมีการประกวดขวัญใจน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาม โดยการนำของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

 

Share: