รายงานผลการเรียนวิชาพลศึกษา เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล โดยใช้แผนการ จัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รายงานการวิจั

งานวิจัยเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ไม่สามารถนำไปเผยแพร่หรืออ้างอิงได้ ก กิตติกรรมประกาศ

ข บทคัดย่อ

ค สารบัญ

ง สารบัญตาราง จ รูป

บทที่-1

บทที่-2

บทที่-3

บทที่-4

บทที่-5

บรรณานุกรม

ปกวิจัย พลากร

ภาคผนวก ก-ช

ภาคผนวก ซ-ฏ

Share:

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *