โครงการวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

โครงการวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Share: