โครงการก้าวแรกก้าวใหม่(ปฐมนิเทศ)ประจำปีการศึกษา 2564 “ผ่านระบบออนไลน์”

เมื่อวันที่ 24 พ.ค 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการก้าวแรกก้าวใหม่(ปฐมนิเทศ)ประจำปีการศึกษา 2564 “ผ่านระบบออนไลน์” ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ

Share: