โครงการสัมมนาก่อนปฏิบัติการสอน 2 ปีการศึกษา2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเรืองขวัญดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาก่อนปฏิบัติการสอน 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ

Share: