นิทรรศการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดนิทรรศการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปฏิบัติการสอน 1

Share: