โครงการปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่วันใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่วันใหม่)  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี นายกอบกิจ  ธรรมมานุชิต  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ  ระยะเวลาในการจัดโครงการ 1 วัน

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2563   จำนวน  90  คน   โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รำไพ  ศูนย์จันทร์  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังของสังคมกับบทบาทครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21”   ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี   ตึกสำนักงานรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม

Share:

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *