ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
โดยมี นายกอบกิจ ธรรมมานุชิต รองอธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเดชภิมล

Share: