โครงการกิจกรรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการกิจกรรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเดชภิมล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม วันที่ 16ตุลาคม 2562ในการนี้ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนความรู้หลังจากจากการปฎิบัติการสอน 1 และเพื่อให้นักศึกษา ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการปฎิบัติการสอน 2 โดยมีนักศึกษาฝึกปฎิบัติการสอนจำนวน 71 คน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แสดงผลงานทางวิชาการที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ในโอกาสนี้ นายกอบกิจ ธรรมานุรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ได้กล่าวชื่นชมในภารกิจที่สำคัญของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่มีการจัดกิจกรรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการดังกล่าวขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญสำหรับ นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อม แก่นักศึกษาเพื่อไปปรับใช้ในการปฏิบัติการสอน 2

 

 

Share:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น