Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ในโอกาสที่ได้รับใบเกียรติคุณ ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น

ขอแสด…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการก้าวแรกก้าวใหม่(ปฐมนิเทศ)ประจำปีการศึกษา 2564 “ผ่านระบบออนไลน์”

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการอบรมสัมมนา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2564

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

เรียน…

Continue Reading...