Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาก่อนปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2 ภาคปลายปีการศึกษา 2564

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐชนน กองพลพรหม นักกีฬาวู้ดบอลทีมชาติไทย ที่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการอบรมสัมมนาครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน โรงเรียนเครืองข่าย ภาคปลายปีการศึกษา 2564

เมื่อ…

Continue Reading...