Posted in การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ข่าวกิจกรรม ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ศิลปมวยไทย

การเผ…

Continue Reading...
Posted in การสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ ข่าวทั่วไป นวัตกรรมของนักศึกษาและบุคลากร

การสอนโดยใช้สื่อออนไลน์

การจั…

Continue Reading...
Posted in ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเดิน-วิ่งพิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020

โครงก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พิธีไหว้ครู – ไหว้ครูมวยไทยกระบี่กระบอง ปีการศึกษา 2562

พิธีไ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

พิธีซ…

Continue Reading...