Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่ 2

เมื่อ…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั้งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวโห…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ปีการศึกษา 2562

ดาวโห…

Continue Reading...
Posted in การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รายชื่อโรงเรียนปฏิบัติการสอน 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื…

Continue Reading...